בינינו לבין עצמנו

בינינו לבין עצמנו שיחה מאת אדוין סמואל
שודר ב-13 ספטמבר 1946
הגלגל כרך 4, גליון 15 עמוד 5

בינינו לבין עצמנו, מתוך שיחתו של מר אדוין סמואל
שודר ב-25 אוקטובר, 1946
הגלגל כרך 4, גליון 15 עמוד 5