ספר השבוע

Book of the Week

Book of the Week Logo

‏ספר השבוע


NEW SEARCH

תוצאות: ספר השבוע
90 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:


2153
ספר השבוע: חיים וויצמן / חיים תורן וד''ר א. קצ'לסקי
תאריך משודר: שודר בשבת , 17 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 17
עמוד: 13
22.11.1945
י''ז בכסלו, תש''ו


2168
ספר השבוע: י. ד. ברקוביץ ליובלו הששים / חיים תורן
תאריך משודר: שודר שבת, 5 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 24
עמוד: 13
10.1.1946
ח' בשבט, תש''ו


2315
ספר השבוע: על ''ימים ידברו'' ליצחק שנברג/ דב קמחי
תאריך משודר: שודר שבת, 10 בנובמבר, 1945 ה' בכסלו תש''ו
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 16
עמוד: 12-13
15.11.1945
י' בכסלו, תש''ו


2324
ספר השבוע: פנקס ועד ארבע הארצות מאת ישראל הלפרן / סקירה מאת ד''ר מיכאל הנדל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 22 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 22
עמוד: 15
27.12.1945
כ''ג בטבת, תש''ו


2556
ספר השבוע: כעיר נצורה לאשר ברש/ שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר שבת, 15 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 21
עמוד: 15
20.12.1945
ט''ז בטבת, תש''ו


2571
ספר השבוע: שלושה ספרים של חיילים / ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר שבת, 24 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 18
עמוד: 15
29.11.1945
כ''ד בכסלו, תש''ו


2574
ספר השבוע: אבן תזעק למאיר סיקו / חיים תורו
תאריך משודר: שודר שבת,1 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 19
עמוד: 15
6.12.1945
ב' בטבת, תש''ו


2575
ספר השבוע: קציר, מבחר ממיטב ספרי החודש / דב קמחי
תאריך משודר: שודר שבת, 8 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 20
עמוד: 13
13.12.1945
ט' בטבת. תש''ו


2577
ספר השבוע: תמול שלשום לש''י עגנון / דב קמחי
תאריך משודר: שודר, שבת, 12 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 26
עמוד: 14
24.1.1946
כ''ב בשבט, תש''ו


2578
ספר השבוע: אילן בכות לש. שלום / שיחה מאת חיים תורן
תאריך משודר: שודר שבת, 19 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 27
עמוד: 16
31.1.1946
כ''ט בשבט, תש''ו


2579
ספר השבוע: ספר שני ספרים על זיו מועדינו שפנה / פרופ' ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר שבת, 26 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 28
עמוד: 16
7.2.1946
ו' באדר א', תש''ו


2580
ספר השבוע: חולמים ולוחמים ליעקב יערי-פולסקין / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר בשבת, 9 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 30
עמוד: 17-18
21.2.1946
כ' באדר א', תש''ו


2581
ספר השבוע: רש''י רומן היסטורי ליוחנן טברסקי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר בשבת, 16 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 32
עמוד: 19
7.3.1946
ד' באדר ב', תש''ו


2583
ספר השבוע: עירובי רשויות לצבי וויסלבסקי / פרופ' ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 42
עמוד: 11
23.5.1946
כ''ב באייר, תש''ו


2584
ספר השבוע: והוא האור ללאה גולדברג, סקירה מאת א. ב. יפה
תאריך משודר: שודר שבת, 27 באפריל, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 44
עמוד: 15
6.6.1946
ז' סיון, תש''ו


2585
ספר השבוע: זכרונות של יקי לסאמי גרונימן / ש. שווארץ
תאריך משודר: שודר שבת, 8 ביוני, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 46
עמוד: 11, 19
20.6.1946
כ''א סיון, תש''ו


2586
ספר השבוע: בית קארנובסקי לי. י. זינגר / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 47
עמוד: 16
27.6.1946
כ''ח סיון, תש''ו


2587
ספר השבוע: דרכי לקראת התחיה והגאולה לפרופ' י. קלוזנר / ברוך שוחטמן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 22 ביוני, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 48
עמוד: 15, 19
4.7.1946
ה' התמוז, תש''ו


2589
ספר השבוע: בשבילי הביבר לדוד שמעונוביץ / חיים תורן
תאריך משודר: שודר בשבת, 29 ביוני,1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 49
עמוד: 17, 20
11.7.1946
י''ב בתמוז, תש''ו


2667
ספר השבוע: בפרדס החסידות לפרופ' מרטין בובר / פרופ' ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 29 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 23
עמוד: 11
27.12.1945
א' בשבט, תש''ו


3009
ספר השבוע: שירים לאלישבע / חיים תורן
תאריך משודר: שודר שבת, 6 באפריל, 1946
הגלגל כרך: ג'
מספר גליון: 40
עמוד: 10
9.5.1946
ח' באייר, תש''ו


3146
ספר השבוע: אוטופיה: תומוס מורוס תרגום אפרים שמואלי / חיים אורמיאן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 6 ביולי, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 1
עמוד: 17, 20
25.7.1946
כ''ו בתמוז, תש''ו


3165
ספר השבוע: רשומות / ד''ר גדליה אלקושי
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 13 ביולי, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 2
עמוד: 17, 20
1.8.1946
ד' מנחם-אב, תש''ו


3185
ספר השבוע: ספר אידלסון / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 20 ביולי, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 3
עמוד: 17
8.8.1946
י''א מנחם-אב, תש''ו


3208
ספר השבוע: כצל עובר ליהודה האזרחי / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 10 באוגוסט, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 5
עמוד: 17
22.8.1946
כ''ה באב, תש''ו


3229
ספר השבוע: : כתבי אורי ניסן גנסין / ד''ר גדליה אלקושי
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 17 באוגוסט, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 6
עמוד: 17, 20
29.8.1946
ב' באלול, תש''ו


3281
ספר השבוע: ערים ואמהות בישראל מאת לי. ל. הכהן פישמן / ד''ר מיכאל הנדל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 24 באוגוסט, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 8
עמוד: 17, 20
12.9.1946
ט''ז באלול, תש''ו


3307
ספר השבוע: יעקב פיכמן: שירת ביאליק / משה גיל
תאריך משודר: שודר ביום שבת,31 באוגוסט, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 9
עמוד: 17
19.9.1946
כ''ג באלול, תש''ו


3357
ספר השבוע: כתבי שופמן (מהדורה חדשה) / שלמה ברימן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 7 בספטמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 11
עמוד: 17, 20
3.10.1946
ח' בתשרי, תש''ז


3385
ספר השבוע: כבושי העברית בדורנו / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 14 בספטמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 12
עמוד: 16, 20
9.10.1946
י''ד בתשרי, תש''ז


3463
ספר השבוע: המדיניות הציונית כתבי זאב ז'בוטינסקי כרך ג' / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 28 בספטמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 15
עמוד: 17, 20
7.11.1946
י''ג בחשון, תש''ז


3515
ספר השבוע: יבול ספרותנו בשנת תש''ו / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 19 באוקטובר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 17
עמוד: 17, 20
21.11.1946
כ''ז בחשון, תש''ז


3539
ספר השבוע: דוד ברגלסון: דמדומים / ג. אלקושי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 18
עמוד: 17, 20
28.11.1946
ה' בכסלו, תש''ז


3561
ספר השבוע: אנציקלופדיה טופוגרפית-היסטורית-ארץ-ישראל לישעיהו פרס / יצחק ספיבק
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 2 בנובמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 19
עמוד: 17, 20
5.12.1946
י''ב בכסלו, תש''ז


3589
ספר השבוע: דור דור ועוליו מאת הרב ד''ר יעקב דוד וילהלם / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 9 בנובמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 20
עמוד: 17, 20
12.12.1946
י''ט בכסלו, תש''ז


3643
ספר השבוע: הפרטיכל של הקונגרס הציוני הראשון בבאזל / שלום שווארץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 22
עמוד: 17, 20
26.12.1946
ג' בטבת, תש''ז


3670
ספר השבוע: במעלה עקרבים מאת יצחק למדן /שיחה מאת עזרא מנחם
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 3 באוגוסט, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 4
עמוד: 19, 21
15.8.1946
י''ח מנחם-אב, תש''ו


3724
ספר השבוע: שאול טשרניחובסקי ליוסף ליכטנבוים / ד''ר חיים בר-דיין
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 30 בנובמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 24
עמוד: 20-21
9.1.1947
י''ז בטבת, תש''ז


3780
ספר השבוע: מן היצירה העברית החדשה באמריקה / ש. בס
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 7 בדצמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 26
עמוד: 17
23.1.1947
ב' בשבט, תש''ז


3813
ספר השבוע: מסות ורשימות לרחל כצנלסון / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 28 בדצמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 27
עמוד: 21, 22
30.1.1947
ט' בשבט, תש''ז


3843
ספר השבוע: מולדת רשימות וסיפורים לדוד שמעונוביץ / ד''ר גדליה אלקושי
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 11 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 28
עמוד: 20, 21
6.2.1947
ט''ז בשבט, תש''ז


3869
ספר השבוע: כעלה נידף למילטון שטיינברג / יוסף נדבה
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 4 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 29
עמוד: 20-21
13.2.1947
כ''ג בשבט, תש''ז


3898
ספר השבוע: מעשה בילדה- למרים וילנסקי-שטקליס / לאה גולדברג
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 18 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 30
עמוד: 20, 21
20.2.1947
ל' בשבט, תש''ז


3925
ספר השבוע: רשפים בערבה מאת מרדכי גולדנברג / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 25 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 31
עמוד: 20
27.2.1947
ז' באדר, תש''ז


3926
ספר השבוע: 1943: שירים לגיטו מאת לי בת-מרים / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 25 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 31
עמוד: 20
27.2.1947
ז' באדר, תש''ז


4013
דרכי עם התיאטרון העברי למנחם גנסין / משה גיל
תאריך משודר: שודר ביום שבת 15 בפברואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 33
עמוד: 21-22
13.3.1947
כ''א באדר, תש''ז


4014
ספר השבוע: בדרך הילוכי לדוד ורדי / משה גיל
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 33
עמוד: 21-22
13.3.1947
כ''א באדר, תש''ז


4037
ספר השבוע: שני ספרי יסוד בהיסטוריוגרפיה שלנו / יצחק ספיבק
תאריך משודר: שודר ביום 22.2.1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 34
עמוד: 18-19
20.3.1947
כ''ח באדר, תש''ז


4038
ספר השבוע: קול קורא במדבר / ג. שט
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 34
עמוד: 18
20.3.1947
כ''ח באדר, תש''ז


4061
ספר השבוע: כתבי פרדיננד לסל / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 1 במרץ, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 35
עמוד: 18-19
27.3.1947
ו' בניסן, תש''ז


4110
ספר השבוע: רוח גדולה באה מאת יואל פלגי
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 22 במרץ, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 37
עמוד: 20-21
17.4.1947
כ''ז בניסן, תש''ז


4111
ספר השבוע: סלמנדרה תרגם מכתב-יד ל. ברוך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 37
עמוד: 20-21
17.4.1947
כ''ז בניסן, תש''ז


4157
ספר השבוע: דברים אחרונים מאת מנחם אוסישקון
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 5 באפריל, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 39
עמוד: 18-19
1.5.1947
י''א באייר, תש''ז


4158
ספר השבוע: יוסף קלוזנר, האיש ופעלו מאת יעקב בקר וחיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 39
עמוד: 18-19
1.5.1947
י''א באייר, תש''ז


4208
ספר השבוע: תולדות היהודים בפולין לד''ר רפאל מאהלר / ד''ר מיכאל הנדל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 29 במרץי, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 41
עמוד: 18-19
15.5.1947
כ''ה באייר, תש''ז


4257
ספר השבוע: הטרילוגיה שלמה מולכו לא. א. קבק / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 12 באפריל, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 43
עמוד: 18-19
29.5.1947
י' בסיון, תש''ז


4313
ספר השבוע: דמויות מנצנצות ליעקב פיכמן / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 3במאי, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 45
עמוד: 18-19
12.6.1947
כ''ד בסיון, תש''ז


4314
ספר השבוע: זכרונות מ. גורקי על טולסטוי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 3 במאי, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 45
עמוד: 18-19
12.6.1947
כ''ד בסיון, תש''ז


4339
ספר השבוע: ירמיהו- פרנץ ורפל /משה גיל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 10 במאי, 1947
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 46
עמוד: 18-19
19.6.1947
א' בתמוז, תש''ז


4340
ספר השבוע: ספרים שנתקבלו במערכת
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 46
עמוד: 18
19.6.1947
א' בתמוז, תש''ז


4434
ספר השבוע: כיסופים לגאולה / יצחק ספיבק
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
מספר גליון: 50
עמוד: 18-19
17.7.1947
כ''ט בתמוז, תש''ז


4456
ספר השבוע: זאב ז'בוטינסקי: שירים תרגומים, שירי-ציון שירי-חול / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 17 במאי, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 1
עמוד: 18-19
24.7.1947
ז' מנחם-אב, תש''ז


4524
ספר השבוע: חמישים שנות ציונות: מאכס בודנהיימר / שלום בן-חורין
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 12 ביולי, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 4
עמוד: 18-19
14.8.1947
כ''ח מנחם-אב, תש''ז


4525
ספר השבוע: פרקי חיים לד''ר ארתור רופין / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 12 ביולי, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 4
עמוד: 18-19
14.8.1947
כ''ח מנחם-אב, תש''ז


4583
ספר השבוע: אברהם שרון: משני עברי השעה : ספר ראשון / ד''ר שלמה ברימן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 19 ביולי, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 6
עמוד: 18-19
28.8.1947
י''ב באלול , תש''ז


4584
בוקי בן יגלי : מה שראו עיני שמעו אזני / ד''ר שלמה ברימן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 19 ביולי, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 6
עמוד: 18-19
28.8.1947
י''ב באלול , תש''ז


4610
ספר השבוע: ספרות-הזמן / משה גיל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 2 באוגוסט, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 7
עמוד: 18-19
4.9.1947
י''ט באלול , תש''ז


4655
ספר השבוע: נתיבות באוטופיה למ. בובר / ד''ר דוד מראני
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 16 באוגוסט, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 9
עמוד: 22-23
18.9.1947
ד' בתשרי תש''ח


4657
ספר השבוע: כתבי יעקב כהן: בהוצאת ועד היבל / משה גיל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 30 באוגוסט, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 11
עמוד: 4
9.10.1947
כ''ה בתשרי, תש''ח


4694
ספר השבוע: ספר העליה השניה ערוך בידי ברכה חבס בהשתתפות אליעזר שוחט / אריא ליפשיץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 13 בספטמבר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 12
עמוד: 20-21
16.10.1947
ב' מרחשון, תש''ח


4695
ספר השבוע: ארבעים שנה קובץ למלאות 40 שנה להופעת ''הפועל הצעיר'' בעריכת י. לופבן / אריה ליפשיץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 12
עמוד: 20-21
16.10.1947
ב' מרחשון, תש''ח


4721
ספר השבוע: על מלאת לאברהם שלונסקי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 27 בספטמבר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 13
עמוד: 20
23.10.1947
ט' מרחשון, תש''ח


4766
ספר השבוע: מאז ומקדם ליצחק שנברג
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 15
עמוד: 20-21
6.11.1947
כ''ג מרחשון, תש''ח


4767
ספר השבוע: נפשות מתות לנ. ו. גוגל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 18 באוקטובר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 15
עמוד: 20-21
6.11.1947
כ''ג מרחשון, תש''ח


4839
ספר השבוע: ערבי ארץ-ישראל מאת יעקב שמעוני / סקירה ש. ד. גויטיין
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 25 באוקטובר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 18
עמוד: 17, 20
27.11.1947
י''ד בכסלו, תש''ח


4840
ספר השבוע: הערבים בארץ-ישראל מאת יוסף ושיץ / סקירה ד''ר ש. ד. גויטיין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 18
עמוד: 17, 20
27.11.1947
י''ד בכסלו, תש''ח


4881
ספר השבוע: מדע האדם לד''ר רפאל פטאי / שלום שווארץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 20
עמוד: 9
11.12.1947
כ''ט בכסלו, תש''ח


4882
ספר השבוע: יהודי קורדיסטאן לד''ר אריך בראואר / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 8 בנובמבר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 20
עמוד: 9
11.12.1947
כ''ט בכסלו, תש''ח


4970
ספר השבוע: עד לא אור(פואימה פארטיזאנית) לאבא קובנר / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 23 בנובמבר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 23
עמוד: 16
1.1.1948
י''ט בטבת, תש''ח


4971
ספר השבוע: נשים בלשכת הגהינום לרעיה כגן /אריה ליפשיץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 23
עמוד: 16
1.1.1948
י''ט בטבת, תש''ח


5024
ספר השבוע: על החרות ועל המשטר / משה שטרנברג
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 25
עמוד: 14-15
15.1.1948
ד' בשבט, תש''ח


5043
ספר השבוע: ממקור ישראל , למ. י. ברדיצ'בסקי / יצחק ספיבק
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 6 בדצמבר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 26
עמוד: 14
22.1.1948
י''א בשבט, תש''ח


5044
ספר השבוע: אגדות ארץ-ישראל, לאשר בן-ישראל / יצחק ספיבק
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 6 בדצמבר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 26
עמוד: 14-15
22.1.1948
י''א בשבט, תש''ח


5147
ספר השבוע: כפר השילוח , רומאן מאת ישראל זרחי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 27 בדצמבר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 31
עמוד: 14-15
26.2.1948
ט''ז באדר א', תש''ח


5189
ספר השבוע: דקמרון מאת ג'ובאני בוקאצ'ו / משה גיל
תאריך משודר: שודר ביום חמישי, 19 בפברואר, 1948
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 33
עמוד: 14-15
11.3.1948
ל' באדר א', תש''ח


5210
ספר השבוע: ספר נהלל /:התהוותו דרכו, פעלו / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 24 בינואר, 1948
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 34
עמוד: 14-15
18.3.1948
ז' באדר ב', תש''ח


5211
ספר השבוע: ספר דגניה ב': קורות ורשומות / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 24 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 34
עמוד: 14-15
18.3.1948
ז' באדר ב', תש''ח


5231
ספר השבוע: כתבי א. אורי קובנר / ד''ר ש. בריימן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 13 במארס, 1948
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 35
עמוד: 14-15
25.3.1948
י''ד באדר ב', תש''ח


5250
ספר השבוע: פרופסר אלבוגן /ד''ר מיכאל הנדל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 27 במארס, 1948
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 36
עמוד: 13
1.4.1948
כ''א באדר ב', תש''ח


5251
ספר השבוע: אריה טרטקובר / ד''ר מיכאל
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 27 במארס, 1948
הגלגל כרך: ה'
מספר גליון: 36
עמוד: 13
1.4.1948
כ''א באדר ב', תש''ח


1