אנגלית על ידי רדיו


הגלגל כרך ב' גליון 15 עמוד 17
שיעור ב-4 בינואר 1945 משעה 9 עד 9.15

רוב השיעור הזה מוקדש לקצב האנגלי. בשיעור זה ייקרא קטע על לנקשייר. המתחיל כדלקמן:

Sometimes we say of a woman that her face is her fortune. This is also true of countries. If you look at the face of England you can understand a number of things about her past, and about her present economic life. For example, why is the cotton industry in North West England - in
?Lancashire

שם לב כי המלים וההברות המודגשות הן גם מוטעמות.
כן יש לציין כי באנגלית באות לרוב ההברות המוטעמות בהפסקות קבועות. התאמן בקריאת הקטע הזה - בראשונה קרא רק את ההברות המטעמות Some say wom face etc. בקצב קבוע. אחר כך נסה לקרא את כל הקטע בשמרך על אותו קצב זאת אומרת בקראך את ההברות המוטעמות האלה בהפסקות קבועות, כשההברות האחרות מובלעות ביניהן.

שים לב שאם נשנה את סדר המלים במשפט האחרון הקצב בעינו עומד.

Sometimes we say of a woman
We say sometimes of a woman
.1
.2

בשני המשפטים הנ''ל באות ההברות המודגשות בקצב הקבוע 1, 2,3,
אולם במשפט השני התנועה ב say מקוצרת.
האזן לזאת בשידור.
שגיאה נפוצה:
בסוף השיעור יודגש ההבדל בין הצורות (א)
I עם ו- (ב) I am going
שים לב שבצורה הראשונה (א) משתמשים כדי לבטא הרגל, או פעולות ומצבים קב ועים, ובצורה השניה (ב) כדי לבטא הנעשית עכשיו. דוגמאות

a) I go to school every day
The earth goes round the sun

b) I'm talking now
You are learning English

כן משתמשים בצורה השניה (b) כדי לבטא עתיד קרוב. בעיקר בעזרת הפעלים come -and - go.

I'm going there tomorrow
She's coming here next week