הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים, מאת י. קופליביץ
קיוב ומורשתה, מאת ק
תעשיית אוראל וסיביר, מאת א
עתיקות בארץ: פסיל עשתורת מלכיש, מאת ד''ר פ. כהנא
מכתבים של שמעון דובנוב אל אחד-העם ואל ד''ר י. פרידלנדר בצירוף הערות, מאת ב. שוחטמן
מיכאל פאראדיי, מאת ד''ר מ. ה. בן-שמאי
חקר הקדמוניות בססס''ר, מאת פרופ. א. מישולין
מגפיים: סיפור, מאת פ. קוזנייצוב
עמים הרמוניים:פילייטון, מאת אליעזר שטיינמן
כה פשוט: שיר, מאת א. רוזנצווייג
עדי: סיפור, מאת בלה סתווית
שיר הנודד, מאת סטיבנסון, מאת תרגם ע. ספרא
מרחביה: עם תמונות, מאת י. ליכטנבום
תורה וקמח במקום אחד, ש. בן-ראובן
בין גלגל לגלגל
מחיי הישוב
מוסקווה העתיקה והחדשה, מאת ש. מדברי
נצח ישראל
הטיפול באם ובילד ברוסיה הסובייטית, מאת מ. אמשינסקי
לעתיד התעופה האזרחית
יהדות קיוב, מאת ג. סוויט
הכתם אשר לא יימחה
פיכמן צייר הנוף, מאת י. ליכטנבוים
מלחמת בית חשמונאי, ג. א
בין סער לסער, מאת ב. י. דוחובני
בוריס אסאפייב
ו. מאייאקובסקי, מאת נ. אסייב
הפיסול הסובייטי
הצבא האדום, מאת ברכין ובן-חורין
שוסטאקוביץ: עם תוים, מאת ד''ר פ. גראדנוביץ
תערוכת י. פלדי, מאת י. קופליביץ
תערוכת בצלאל
שירי רוסיה מאת י. בת-מרים, מאת א. יפה
בוקי סריקי, מאת א. גולדשטיין
לתכניות השבוע, מאת סוקר
פינת הנוער
הסכת והשכל

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא