הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגולי רעיונות-השלום, מאת פרופ' ד''ר ש.ה. ברגמן
ילדי הגלות בספותנו, מאת ש.י.פנואלי (פינלס)
עתיקות עבריות: גלוסקמה מהר הזיתים, מאת ד''ר פ. כהנא
מזון-שמרים, מאת ד''ר א. צ. תייסן
הצילום למלחמה בשחפת
מעמד הרופא אצל העברים, מאת ד''ר זיסמן מונטנר
כמו אדם: סיפור, מאת עדה פוזננסקי
הראי שנסדק:שיר, מאתיעקב כהן
תינוקות ישראל: שיר, מאת נח פלנטובסקי
החולה הקטן: הומורסקא, מאת ז'ורז' קורטלין
חרוזי צנע, מאת א
אגדת אדם וחוה: סיפור-הגות, מאת אליעזר שטיינמן
כי שגבת מאד...:שיר, מאת משה שלגי
עוד נילחם!: שיר בפרוזה, מאת י.ס. טורגיניב
בתי מרפא בצפת ובירושלים"צקור חיים
בין גלגל לגלגל
ליום כיבוש ירושלים
מחיי הישוב
בתפוצות ישראל
כוס היגונים של יהודי בנדין
ארמון ווסטמינסטר, מאת י. נדבה
עוללות
ילד יהודי, מאת ד''ר ז. גורדין
בית החולים הדסה בצפת
בית הבראה 'מקור חיים' בירושלים
'תועלת' וטעם
ישוב חדש בעמק החולה על שם ליאון בלום
סיר אורל שטיין
האיים האזורים
עתונאים בקהיר, מאת ד''ר א. פורצקי
שירי אליהו מייטוס, מאת ב. י. דוחובני
אגרת ארץ ישראל מאת א. יערי, מאת מ. זולאי
זכרונות זואולוג עברי, מאת י. קופליביץ
מכתבים מן הגיטאות, מאת ב. י. דוחובני
המחשבה הפוליטית בצרפת, מאת ב.י. דוחובני
מספרי הזמן, מ. בלושר
בשוק הספרים בארץ
ביבלוגרפיה
'הבימה' בירושלים 'ילדי השדה', מאת ג. גר
מולייר ב'אוהל', מאת י. קופליביץ
בובטרון, מאת י. ליכטנבוים
כרוניקה אמנותית
לתוכנית השבוע: סוקר
פינת החחיל
פינת הנוער, מאת יהודית
מוסיקה על גל ירושלים: הסימפוניה השביעית לשוסטקוביץ, מאת ג.-ק
תהלים ברדיו, מאת ד''ר ש. ד. גויטיין
קנטאטה מקראית מאת ויליאם וולטון, מאת ד''ר פ. גראדנוביץ
לוח-השבוע


Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא