הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים / מ. ה-גל
שלושים שנהלמלחמת העברית / דב קמחי
הנרייטה סאלד ומפעלה / אריה ליפשיץ
ר' יחיאל מיכל פינס /י. י. ר
לחשבון הכוחות בריטניה
עתיקות עבריות: נרות שמן / ד''ר פ. כהנא
בלילה: רשימה / שולמית קלוגאי
קערת כסף: שיר / אברהם רוזנצווייג
מאמרות / יעקב פיכמן
גדר דחוייה: שיר / משה שלגי
ספר וסיפור / ש. י. עגנון
בית המדרש למורים העברי ירושלים
מחיי הישוב
בתפוצות ישראל
בין גלגל לגלגל
קברי החשמונאים במודיעים
מנהגי חנוכה בעדות המזרח /דויד אבישר
חברון /יוסף יואל ריבלין
לעיר האבות / ד. א
עוללות חברון / א. י. לבנון
עתיקות היהודים בחברון / אדר, יעקב פינקרפלד
משטרת הישובים העברים / מ. יובל
האספורט בין נוטרינו / אלכס אלכסנדרוביץ
קציר במכונות באנגליה / י. א. הארגרייבס
רשימות בקורת מאת ג. אלקושי; א. ליפשיץ; עזרא רייכרט; אברהם יפה וי גוש זהב
ביבליוגרפיה / י. קופליביץ
ספרים שנתקבלו במערכת
לתכניות השבוע
הסכת והשכל
פינת הנוער / יהודית
פינת החייל / א. י
הנוטר הדתי
רשמי מאזין / י. קלירספלד
אנגליה- ארץ בלי מוסיקה? / ד''ר פ. גראדנוביץ
מוסיקה על גל ירושלים / ג. ק
על המעטפה: הדלקת נרות חנוכה בביה''ס העממי לדוגמה שע''י הסמינר בבית-הכרם
אנייה יפנית ביד האמריקנים
קברי החשמונאים במודיעים
מנורות שמן עתיקות
תרשים הגיטו בחברון
עתיקות חברון: 6 תמונות
דויד ילין שנתים למותו
שכונת בית-הכרם
ביהמ''ד למורים בבית הכרם: 8 תמונות
הנרייטה סולד
י. מ. פינס
א. אימוני נוטרים ב. מרוץ נוטרים
מכונות קציר מדרניות באנגליה
המפקד שמושקביץ, מחיל-האויר הסובייטי
חנוכיה
מפה (על המעטפה, מאוחר) : אירופה ופעולות חיל -האויר

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא