הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים / מ. מדזיני
חובת כל דור ודור / סיר ה. התרינגטון
המדע ותיקון העולם
לחשבון הכוחותשל בריטניה / FORTUNE
תיכון ערים
מזרח ומערב / פרל בוק
על החזנות / י. ויניצקי
י'. דלטון ותורת האטומים / ד''ר מ. ה. בן-שמאי
נחמן ס''ט: סיפור / דב קמחי
צוואת רבי ירמיהו: שיר / שולמית קלוגאי
על הסבלתנות / אליעזר שטיינמן
הלקח: משל / דויד שמעונוביץ
רשימות מאי-שם / שלום זיסמן
בין גלגל לגלגל
עצמאותה של שוויץ / צ' למברט
ג'. א. סיימונדס / ד''ר מ. א. שולוואס
על מוסיקה אנגלית / ד''ר פ. גראדנוביץ
פדיון שבויים
מחיי הישוב
בתפוצות ישראל
אמזונות / ג. גר
ביח''ר ''כישור'' / ש. בן-ראובן
ספרי יאנוש קורצ'אק בעברית / עדה פוזננסקי
ציורים מעולם נשכח לד. קמחי / א. י.
לשצ'ינסקי על יהודי רוסיה הסובייטית / ב. י. דוחובני
ללא כניעה מאת אלברנד / א. יפה
בוקי סריקי / א. גולדשטיין
לתכניות השבוע
הסכת והשכל / ל. פ
פינת החייל / א. י.
מכתב אל העורך / החייל משה נ
פינת הנוער / יהודית
ילדינו ומאמץ המלחמה / ש. ג.
מוסיקה על גל ירושלים / ג. -ק
על המעטפה: קבוצת שבויים ארצישראלים ששוחררו והובאו ללונדון, בצאתם מארמון וינזדורף בראשם שוטר אנגלי המלווה אותם בעיר. ראה עמ' 12-13
ג'יפ אמריקני
פליטים
ערים באנגליה : 3 תמונות
שבויים ארצישראליים בלונדון: 5 תמונות
בית החרושת ''כישור'': 3 תמונות
חיילים לחיילים
החורף בא...
בולי הקהק''ל

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא