הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים / מ. מדזיני
המעשה - יצירת אמריקה / ע. גל
ווהיטמן כחוזה הדימוקרטיה / ד''ר צבי רודי
רוזוולט איש-אמריקה
כלי חרס מתקופת הורדוס / ד''ר פ. כהנא
מניעת סחף באמריקה
קדחת הים: שיר / י'ון מייספילד
ספינת הדמוקרטיה / וולט ווהיטמן : עברית ע. גל
הדרן של מלך / מארק טוויין
אגרת החלום / ש. י. עגנון
שקמה באפר /אברהם רוזנצוויג
פולחן המספר הגדול / אליעזר שטיינמן
קבר דויד: פואימה / י.ל. ברוך
חג הקבצנים בחברון / דויד אבישר
בין גלגל לגלגל
מחיי הישוב
בתפוצות ישראל
יהדות אמריקה לאור תעודה ממשלתית / משה כהן
עתונות יהודית באמריקה
אמריקנים לטובת ישראל
אמריקה במלחמתה ובייצורה
הימיה האמריקנית
ייצור המטוסים באמריקה
ספינות נושאות-מטוסים
מי יבנה את העולם החדש?
הכפר האמריריקני: עם תמונות
מצבות-זכרון באמריקה: עם תמונות
לינקולן בפי העם / ליקט א. גולדשטיין
חצי מיליארד רעבים / לפי הרברט ה. ליהמאן
האמריקנית במאמץ המלחמה
חיי ג'ק לונדון / אריה ליפשיץ
התקציב האמריקני
לתכניות השבוע: סוקר
הסכת והשכל / ל. פ
פינת הנוער / יהודית
טוב לפרוץ בשיר: שיר : מנגינה מ. רפפורט / אברהם ברוידס
פינת החייל / א.י
משה סמילנסקי בן שבעים / ר' ב
ארתור בליס /פ. גראדנוויץ
נאומי המלחמהשל צ'רצ'יל / ר. אלקלעי
משוט באנגליה /א. סמואל
דברים ביום העשור לעלית הנוער / הנרייטה סולד
עשור לעלית הנוער / א. ספקטור
על המעטפה: פסל החרות במבוא לנמל ניו-יורק
רכב ימי יבשתי
חייל רגלים רוסי זוחל בשלג
נטיעת יער קיש
המשלחת המצרית בת''א
ימיית המסחר האמריקאית: 4 תמונות
שמירת הקרקע ומניעת הסחף: 6 תמונות
הכפר האמריקני: 5 תמונות
מצבות זכרון באמריקה: 5 תמונות
רוזוולט
עתיקות עבריות: 5 תמונות
טוב לפרוץ בשיר:תוים
עם חיילינו שחזרו מן השבי
הנרייטה סולד משדרת
על גבי המעטפה מאחור: גלגל החדשות ברדיו לונדון

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא