הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים / מ. מדזיני
דרך ארוכה וקצרה / ע. גל
במערכת הייצור הבריטי / לפי גילברט צ'. לייטון
שווידיה הנאורה והנייטרלית
שווידיה והיהודים/ י. זיו-אב
שווידיה היוצרת / עין
ד''ר מ. אהרנפרייז, רבה של שווידיה / ד''ר יוסף קרוק
מטבעות החשמונאים / ד''ר פ. כהנא
שני שירים / מאיר מוהר
סטפקה : סיפור / ש. יורם
ביד הלשון /אליעזר שטיינמן
משנכנס אדר: שיר / מ. אבי-שאול
משתה ביער: שיר של לי-טי-פה / עברית ע. ספרא
שיר של בדידות / פועה מרון
סופרים בפולקלור / מ. ליפסון
תפילת אבשלום: שיר / משה שלגי
מדרש מידות / הימן ירושלמי
דברי חכמים / תרגם י. ק
העולם נע
אנשי קנדה
רמים: מנארה / י.זיו-אב
טליפוטוגרפיה
תיאטרון לילדים
ווייוול על אלנבי
עוללות
ספרותינו השימושית / א. ש. שטיין
שיבת היהודים לאנגליה במאה הי''ז, מאת מ. וילנסקי / חיים שכטר
עשור לגיליונות / ד''ר גדליה אלקושי
חיי, מאת מ. שאגאל / ב. י. דוחובני
ימות חמה בוורמלנד, מאת ל. שוורין / ב. י. דוחובני
האח האובד, מאת נ. אבוב / מ. הדסי
הערכות וביבליוגרפיה / ע. גל
לתכניות השבוע: סוקר
פינת הנוער / יהודית
חידת תשבץ / שם
חכמת עופות
פינת החייל / א. י.
מוסיקה על גל ירושלים / ג. ק
הסימפוניה הפאטתית לצ'אייקובסקי / פרמנגו
בשער הגליון: נער מביה''ס כדורי יוצא לעבודתו. באופק נראה הר-תבור
תמונות מלחמה: 6 תמונות
תמונות משוודיה: 2 תמונות
המלך גוסטב השוודי והנסיך יורש העצר
ממראות שוודיה: 4 תמונות
מחליקי-מפרשים על הקרח
מטבעות החשמונאים: 5 ציורים

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא