הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים / מ. מדזיני
על ... אנגלית בסיסית ובסיס לעברית/ ד. ק
בבעיות העולם: מלחמת עצבים / מ. כרמון
עבר זמנה של צרפת / י.פ. ט. ביורי
מכתב מלונדון ל''הגלגל'' בירושלים / י. ב. פרי-רובינסון
אורד וינגייט / יהודה יערי
תיאור אנגליה בכתבי הרצל
חופש העתונות בבריטניה / ויקהם סטיד
אנגלית בסיסית / יוסף נדבה
כהן, גבור חיל האויר
תפוחי אדמה /מאיר מוהר
חרוזים מתוך מחברת: שיר /יעקב פיכמן
הי: שיר / ש. שלום
פרקים קטנים / ד. שמעונוביץ
תפילה: שיר / אביגדור המאירי
צ'רצ'יל בספריו / ד. קמחי
שירי רחל מורפורגו /אברהם יפה
עם הערב יום : שיר /אברהם רוזנצויג
החלון הפתוח / סאקי
כתמי השמש וכתמי העולם / ל. ס
אורוות מגידו מתקופת מלכי ישראל / ד''ר פ. כהנא
על הגניזה בקהיר / ש. אסף
פינת הנוער /יהודית
לתכניות השבוע
הסכת והשכל
פינת החייל: א. האדים
פינת החייל: ב. לתכניות הבאות
פינת החייל: ג. תשובות
דף היסטוריה / נח פסח
שרות השידור בארץ
מפה: מערב האוקינוס השקט

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא