הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים / מ. מדזיני
על...על ההתקרבות לאנגלים / ד.ק
בבעיות העולם /מ. כרמון
בפרוס הפלישה / זיגריד שולץ
הכלכלה הבריטית במזל תיכון
מכתב מלונדון ל''הגלגל'' בירושלים / י. ב. פרי-רובינסון
לקח קורסיקה
תורת הדימוקראטיה וחנוך הדור / ד''ר א. מור
תדמור הדרומית , אודיסה המשוחררת / גרשון סוויט
היהודים ביוון / ג. אקסינטאריס
על האופי האנגלי בכתבי הרמן באהר
תערוכת האמנות של יהודי איטליה
ג'ונג'וס / יהודה בורלא
שני שירים / משה שלגי
פרקים קטנים / דוד שמעונוביץ
איתמר בן-אבי / ד. קמחי
אהבה / ל. פיראנלדו
צפורת אלמנה: שיר / פ. ב. שלי
סופרים בריטיים: ויליאם האזליט
אבי הרדיו החדיש / אלן האנטר
על הכינוס הארצי של המקהלות
לתכניות השבוע
הסכת והשכל
פינת החייל : א. אדים / א. י
פינת החייל :ב. התכניות הבאות / א. י
פינת החייל : ג. שונות / א. י
בנות האויר / ר. ג
פינת הנוער / יהודית
אגרת מהחזית : תוים
שרות השידור בארץ
התמונה שעל המעטפה: חיילות ארצישראליות מה-WAAFS מבלות את שעות מנוחתן על ביתן השט על היאור
בנין שירות-השידור הבריטי

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא