הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים / מ. מדזיני
בבעיות העולם / מ. כרמון
על...על קולו של צ'רצ'יל / ד. ק
למערכת יוגוסלביה המערבית / א. י. בראוור
צבא-השיחרור של טיטו
המערכה באויר הכנה לפלישה
מכתב מלונדון ל''הגלגל'' בירושלים / י.ב. פרי-רובינסון
מירון והילולא דרשב''י /יצחק בן-צבי
על כח-דיבורו של וינסטון צ'רצ'יל /ד. מק-קרתי
תורת הדימוקראטיה וחינוך הדור / ד''ר א. מור
נורדאו והרצל / ש. שווארץ
רבי ישראל-דב פרומקין / י. י. ריבלין
ל''ג בעומר / י. ר
בליל גילוי אמריקה / ב. אדמור
מן הליריקה ההודית / אשר ברש
שני סיפורי מלחמה / אנדרי מורוא
גיטה על אנגלים וספרות אנגלית
מורגנה: שיר / י. ליכטנבום
חרוזים מתוך מחברת: שיר / יעקב פיכמן
התפתחותו של הספיטפייר
הערות
לתכניות השבוע
אהרון אהרונסון
מתוך פינקס המאזין
חגיגות באך-הנדל בירושלים
הדרכה טכנית למאזיני הרדיו
פינת החייל: בית יורדי-ים / א. ש. שטיין
פינת הנוער / יהודית
הסכת והשכל:לתכניות הבאות
התכניות הבאות
שירות השידור בארץ
מגלגל לגל גל
בתמונה שעל המעטפה: רח' דאונינג מס' 10 היא כתתו הרשמית של ראש הממשלה הבריטית
כבשים בימי זאבים

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא