הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים והמאורעות: עם ראשית השיחרור / מ. מדזיני
על... ספרות של אי-שם / ד. ק
הדרך מבטחון לייאוש: פלישת השיחרור בעיני התעמולה הנאצית
יסודות חייה המדיניים של צרפת / אנדרה פיליפ
לתולדות אסיפת הנבחרים / הרב משה אוסרובסקי
על אנלים ואנגליה: האופי האנגלי / ג' ב. פריסטלי
מכתב מלונדון אל ''הגלגל'' בירושלים / י. ב. פרי-רובינסון
שלוש שנים למלחמת רוסיה-גרמניה: מדיניות החוץ של ברית-המועצות
הרוסי הממוצע
צרפת בשיחרור: שארל דה-גול ופעלו
ממראות נורמאנדיה
טולוז
על סרט-הגרוטסקה / אלפרד פולגאר
יום 22 ביוני / ר. וולטש
מדים / ש. שלום
רומאן יהודי אמריקאי /ר' בנימין
מספרות העולם: האדון יודע-הכל / סומרסט מואם
אני רוצה / אדגאר פלייסטד
בהר הזיתים ; עץ בארץ: 2 שירים / מאיר מוהר
על ביירנסטיירנה ביירנסון / ד. קמחי
מפלגות וסבלנות רוחנית / ד''ר א. מור
ישוב צעיר של מסורת : עשר שנים לעלית הנוער הדתי : תרצ''ד - תש''ד
צריף דומה לצריף / דב חומסקי
חמש השנים ליסוד שדה אליהו בתאריכים
ישוב של מסורת קדומים: כפר פקיעין בבדידותו /דניאל שר
גישתנו למוסיקה של באך והנדל: לאחר חגיגות באך-הנדל- 1944 / ד''ר אסתר גרזון-קיבי
לתכניות השבוע
פינת החייל: מכתב שני לקורפורל משה מ. / א. י
מעשה בשפם אנגלי טיפוסי /ממכתב של חייל
שרות השידור בארץ
התמונה שעל המעטפה: נוף בצרפת הצפונית
צ'רצ'יל ואייזנהואר

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא