הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים , מאת מ.מדזיני
תעייה וצפייה ., מאת יעקב קופליביץ
באשנב העתיד, מאת אליעזר שטיינמן
ההגמוניה של צפת , מאת יוסף יואל ריבלין
שמשה של צפת , מאת אשר בן-ישראל
פריסת-שלום מיהדות תוניסיה, מאת מי'ור ל. י. רבינוביץ, רב צבאי
בעיית הילודה , מאת פרופ' ר. בקי
ירושלים לקראת העתיד, מאת דניאל אוסטר
תל-אביב לקראת העתיד, מאת ישראל רוקח
הקטלוג המסחרי הארץ-ישראלי
עתיקות עבריות (ארון-קודש מכפר-נחום ), מאת פ. כהנא
מלושה ושימושה
מוסר (סיפור) ,מאת מ. בן-אליעזר
שני שירים , מאת מרדכי טמקין
בין גלגל לגלגל(יומן)
רבי מדינה אומרים
רישומיו של ל. קראקאואר , מאת מרים טל
מסעי בארץ לוב, מאת נחום סלושץ , מאת א. ז. א.
מדרשי גאולה, מאת יהודה קופמן , מאת מ. א. ז'ק
''חוג הסכת והשכל'' , מאת נ. בן-ראובן
פינת הנוער , מאת יהודית
א. רשמי מאזין , מאת פ. מ.
ב. תכניות מוסיקליות , מאת ג. -ק.
פינת החייל
א. לתכניות הבאות
ב. גלגולו של שיר
גלגל השידורים
א. חופי הים האדריאתי
ב. חזית דרום-מערב האקינוס השקט
א. צ'רצ'יל ורוזבלט בקוויבק (QUEBEC)
ב. לורד לואיס מאונטבאטן (MOUNTBATTEN)
ג. חיילי הברית יורים ממסינה לעבר היבשת האיטלקית
ד. מהווי ארצנו -ביקב ראשון-לציו
ה. מראה ירושלים
ו. מראה תל-אביב
ז. מראות צפת
ח. יהודים מצפון-אפריקה
ט. ספר-תורה בבית-כנסת בתוניסיה
י. ארון-קודש מכפר-נחום; יא מכשירים מוכניים עשויים חומר-מלושה

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא