הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים , מאת י. קופליביץ
הלקח ................ א. ז. א.
משהו על אנגליה , מאת פייר מאייו
תעשיית ארצנו במאמץ המלחמה
תוצרת כותנה בארץ ישראל , מאת ש. בן-ראובן
עתיקות עבריות (תבליט שנהב משומרון) , מאת פ. כהנא
הדאון ותפקידו
הצלת הטובעים בים
הזכוכית האופטית של בריטניה
מנוע דיזל רב -מלאכות
משירי אי-שם , מאת דב חומסקי
ארוחת בוקר , מאת ג'ון סטיינבק
רועים ומצילים , מאת אליעזר שטיינמן
ערב ביהודה (שיר), מאת מאיר מוהר
פינות שמש , מאת יעקב פיכמן
בין גלגל לגלגל
תהלוכת המיסקר של א. ט. ש
באספקלריה של התנ''ך , מאת דב קמחי
בדם ואש , מאת ד''ר ז. גורדין
העולם מתעניין ברוסיה , מאת . ב. ד.
בוקי סריקי , מאת ליקט א. גולדשטיין
''הבימה'' בדרך למחזה המקורי , מאת ג. ק. גרשוני
מוסיקה ברוסיה הסובייטית , מאת פ. גרדנוויץ
''מתוך ההפיכה'' ,מאת ג. א
''מצודה'' , מאת ר' בנימין
''לעד'' מאת א. ברוידס, מאת מ. הדסי
פרס- טשרניחובסקי של עיריית תל-אביב
''הזרע מתחת לשלג'' (א. סילונה) , מאת.... י. ק.
''מגן הריפובליקה'' (ו. ליפמן) . מאתי. ק.
לתכניות השבוע
הסכת והשכל , מאת ל. פ
פינת החייל
א. תרמיל צבא , מאת נח פסח
ב. לתכניות הבאות , מאת א. '.
ג. ''רדיו אי-שם''
ד. פלוגת הקשישים , מאת דב זינגר
פינת המאזין
א. רשמי מאזין, מאת פ. מ.
ב. מוסיקה על גל ירושלים , מאת ג. - ק.
לוח השבוע (תכנית רדיו) ,מאת שירות השידור בארץ
1. הכנות לפלישה במפרץ מסינה
2. צעירות א. ט. ס. באנגליה
3. מיסקר א. ט. ס. בירושלים
4. מפת איטליה
5. תבליט שנהב משומרון
6. תעשיית כותנה ליד רמת-גן
7. זכוכית אופטית
8. האשה במערכה
9. חדר הפיקוח בשרות בשירות השידור בארץ
10. צעירות א. ט. ס. משדרות מירושלים

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא