הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים, מאת ר. וולטש
הישוב במלחמה, מאת ב. קורלניק
יהודי ארץ-ישראל בצבא, מאת מ. ח. צ
מוסדותינו הארכיאולוגיים בשנות המלחמה, מאת ד''ר שמואל ייביו
בית-הכנסת בכפר-נחום, מאת פ. כהנא
שומרי החומות, מאת ד''ר יוסף יואל ריבלין
בתי-כנסת בפולין, מאת ד''ר ק. שוארץ
הרפואה העברית, ד''ר זיסמן מונטנר
הדרכה בבחירת מקצוע, מאת תרצה מרצבך
אם - (שיר) , רודיארד קיפלינג, תרגם א. ברלס
מסע ירדנה, מאת יעקב קופליביץ
האם - שיר, מאת אברהם רוזנצווייג
השופר - שיר, מאת אברהם ברוידס
ספר וסיפור, מאת ש. י. עגנון
לקבר ישראל, מאת אליעזר שטיינמן
למול הסער - שיר, מאת דויד אבישר
שיר תודה לאל - שיר, מאת רוברט הריק, תרגם רואבן גרוסמן
הסתערות הפלוגה הקלה - שיר, לורד טניסון, תרגם ב. קלאר
בין גלגל לגלגל
בחיים הציבוריים: א. סימפוזיון באוניברסיטה
ב. בחיים הציבוריים: כינוס אסיפת הנבחרים
מן הגולה, מאת ש. ז. שרגאי
בתי-כנסיות בירושלים, מאת גבריאל צפרוני
הקרב על בריניה, מאת ר. אקלעי
משמר החופים, מאת י. אורלנד
ספרים חדשים והערכתם, מאת י. ק
בוקי סריקי, מאת ליקט א. גולדשטיין
לתכניות השבוע
הסכת והשכל, מאת י. מ
פינת החייל, מאת א. י
פינת הנוער, מאת יהודית
מוסיקה על גל ירושלים, מאת ג.-ק
לוח השבוע
1. לקראת הפלישה
2. בית-הכנסת בכפר-נחום
3. בתי-כנסיות בירושלים ע''י הצלם מ. שוארץ
4. בתי כנסיות בפולין
5. הגב' ריטה גרסטנר-פרסיץ, סגנית בהנהלת השעה העברית

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא