הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים, מאת י. קופליביץ
ישראל נלחם על קיומו, מאת ש. ז. שרגאי
מ. ל. ליליינבלום, מאת פ]רופ' ד''ר י. קלוזנר
לתקנת הילד, מאת ר. א. בוטלר, מיניסר החינוך
חינוך למבוגרים, מאת, פרופ' ח. י. רות
חג הסוכות, מאת אמוץ כהן
עתיקות עבריות - מטבעות בר-כוכבא, מאת פ. כהנא
קנה-מדה, סטירה (שיר), מאת ד. שמעונוביץ
שתי שרים שרות, מאת אשר ברש
משירי אי-שם, מאת דב חומסקי
רשימות מאי-שם, מאת סרג'נט שלום זיסמן
חג הסוכות - חג המתנדב העברי
שבע שנים לנוטרות העברית
החייל הנושא התרבות
שנתיים לחייל העברי, מאת מאי'ור פ. אהרון
בעיית המתנדב לאחר המלחמה
צעירה מאט''ס כותבת
שיחה עם צעירה מן הואא''ף
ש''ס, מאת ר' בנימין
מחיי הישוב
על מדוכת האימפריה
באנגחיה סבורים
''לעת עתה'' לדבורה בארון, מאת דב קמחי
תערוכת בצלאל, מאת י. ק
תכניות השבוע
פינת הנוער, מאת יהודית
מוסיקה על גל ירושלים, מאת ג.ק
חיילנו בצפון אפריקה
הרב מאי'ור רבינוביץ על חיילנו במדבר
א. הצי האיטלקי נכנע במלטה
ב. הפלישה לאיטליה
ג. מפת החזית הרוסית
ד. מטבעות בר-כוכבא
ה. הדייג העברי בחולה
ו. חיילים, חיילות ונוטרים עברים

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא