הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גלגל המעשים, מאת מ. מדזיני
שלושים לפטירת שאול טשרניחובסקי: מגדל שן, מאת יעקב קופליביץ
משורר בן חורין, מאת ב. קרופניק
צעדיו הראשונים של טשרניחובסקי בספרות, מאת חיים תורן
המהפכה הסוציאלית בבריטניה, מאת א
אוגוסט בבל, ד''ר יוסף קרוק
מנהגי היהודים בצפון אפריקה, מאת אברהם אלמאליח
עתיקות עבריות: תמונת פסיפס בבית אלפא, מאת פ. כהנא
טבע הארץ במקורות, מאת אמוץ כהן
כהרף עין: סיפור, מאת יהודה בורלא
ששה שירים, מאת מאיר מוהר
מדרש מידות, מאת הימן ירושלמי
שבעים פנים לפסימוסם: פיליטון, מאת אליעזר שטיינמן
בית היוצר של הקיבוץ המאוחד: עין חרוד, מאת י ליכטנבום
בין גלגל לגלגל
עוללות
בחיים הציבורים
חדשות אספורט, מאת אלכס אלכסנדרוביץ
הנצי''ב, מאת א. מ.גנחובסקי
'משפחת אדמה' למשה סמילנסקי, מאת חיים תורן
הפסל זאב בן-צבי, מאת י. ק
הצגות ''אוהל'': והילד איננו, מאת ג.ג
הצגות ''אוהל'': יעקב ורחל, מאת י. ק
תחיית הסומפוניה, מאת ד''ר פ. גראדנוויץ
בוקי סריקי, מאת א. גולדשטיין
לתכניות השבוע, מאת סוקר
חינוך למבוגרים
פינת הנוער, מאת יהודית
פינת החייל, מאת א. י
הסכת והשכל, מאת ל. פ
פינת המאזין: א. רשמי ארעי
פינת המאזין: ב. מוסיקה על גל ירושלים
לוח השבוע, שרות השידור בארץ
תמונות-מלחמה
מפת ארצות הבלקן
אנגליה במלחמה
פסיפס בבית-אלפא
פרוטומות מעשי ידי זאב בן צבי: ש. טשרניחובסקי ז''ל
זאב בן-צבי: ה. א. ל. פישר
זאב בן-צבי: לורד רוברט ססיל
זאב בן-צבי: להארי סאקר
תוי מנגינה לשיר של שאול טשרניחובסקי
תמונת הפסנתרן סולומון מאנגליה

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא