הגלגל

SUBJECT SEARCH RESULTS: HAGALGAL VOLUMES 1-5

cover photo of book

‏הגלגל כרכים א-ה


NEW SEARCH

תוצאות: טלוויזיה
6 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:


2434
גלויים חדשים בשטח הטלוויזיה / ג'ון ל. ביירד
שודר:
כרך: ג'
מספר גליון: 4
עמוד: 4
16.8.1945
ז' באלול, תש''ה


2435
הצלחה בנסיונות שנעשו בטלוויזיה בצבעים
שודר:
כרך: ג'
מספר גליון: 19
עמוד: 11
6.12.1945
ב' בטבת, תש''ו


2436
עקרונות הטלוויזיה וסיכויי הקליטה בא''י / משה ברמן
שודר:
כרך: ג'
מספר גליון: 35
עמוד: 27
28.3.1946
כ''ה באדר ב', תש''ו


3412
מה תתן לנו הטלוויזיה? / גורדון ה. קול (פ.מ.)
שודר:
כרך: ד'
מספר גליון: 13
עמוד: 18-19
24.10.1946
כ''ט בתשרי, תש''ז


3668
הפעלת הטלוויזיה / ה. בישופ
שודר:
כרך: ד'
מספר גליון: 4
עמוד: 17, 20
15.8.1946
י''ח מנחם-אב, תש''ו


5175
טלוויזיה בתל-אביב / י. מ
שודר:
כרך: ה'
מספר גליון: 33
עמוד: 3
11.3.1948
ל' באדר א', תש''ח


1