הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לורד מוין
צ'רצ'יל בן שבעים
והרי לפניכם חדשות הספורט / א. אלכסנדרוביץ
סין במלחמה ובשלום / משה מדזיני
משבר בסין / בטי גראהם
תורת-חיים של האדם סיני / דניאל שר
התנגדות ושיקום
כיצד יצאה למרחב עתונות המחתרת בצרפת
במחנה הבריגאדה העברית / יוסף ברץ
חיל, עם לוחם
עונת הרביעות / אמוץ כהן
מה יעשה היטלר? / דיסמונד מק-ארתי
דמארטון אואקס- ואתה! / רוברט ר'מולן
איי הפליפינים מרכז הגנהיפאני באוקינוס השקט / טהו הול
אל תגידו לו / אשר ברש
מאריה וו / יגאל קמחי
מן הספרות הערבית / אשר גרינבלט
פרק מספר על תולדות הספרות האנגלית / חיים שכטר
ספרו החדש של ברנרד שאו / ב. די-ווטו
צילומים בשעת מיסקר החי''ל
ארץ ישראל בתמונות
מארבע פינות העולם / ר. ט
רדיו ירושלים
זוג הנאהבים הנצחי / מאיר מוהר
המך קולי משיר / אברהם רוזנצוייג
על בית-עולם יהודי בעיר ניופורט / ה. ו. לונגפלו
שעה של טהרה / מאיר מוהר
:.: / צבי קרול
על יהודי סין/ '. ד. וילהלם
רוסיה הקארפאטית ויהודיה / יהודה שפיגל| עמוד הבא