הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

צ'רצ'יל אדריכל הנצחון
סיר אדוארד גריג / א. ב
חיים ויצמן / ש. רגין
א. א. קבק ז''ל / ד''ר ג. אלקושי
קטנות בימי גדולות / רבקה ווסט
הקונגרס האמריקאי החדש / ניו יורק טיימס
סיור במחתרת הגרמנית / פרדינאנד טואוהי
שייחות גאנדי - ג'ינאח / סיר פרדריך וויט
הקומוניסטים הסיניים / ג. ב. פאוול
שיר הבריגאדה (מלים: נחום; מנגינה: פוקס)
ממה שדיבר ביאליק אל הנוער / אברהם ברוידס
מה נעשה לחינוך הדור הבא / משה גולדשטין
לסדרו של עולם דרושים ידידים נבונים
פושעי המלחמה
מות הרופא / ישראל זרחי
על שירי האהבה בספרות העברית / חיים תורן
אנתולוגיה ספרותית מאת חיים תורו ומרדכי רובינזון / אריה ליפשיץ
בשולי המאורעות /משה מדזיני
פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ / מדברי השופט ד''ר ש. ד. חשין
מארבע פינות העולם / ר. ט
רדיו ירושלים
הראיון הראשון / ג'ון גלסוורתי
צחק ועליז / ג'והן מיספילד| עמוד הבא