הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ממשנתו של אליעזר בן-יהודה / ירוחם טולקס
המצביא ובנו / א. מ. הברמן
בספןרט כדור הרגל / א. אלכסנדרוביץ
ילדי המחתרת / מתוך קוליירס
כשצרפתים נלחמים בצרפתים / אלן ריימונד
על הנסים ועל הגבורות / ד''ר נחום וואהרמן
המנורה / ד''ר מ. גאסטאר
גרמניה ללא אשליות / מאכס לרנר
בשירותו של הקדוש ברוך הוא / מאיר מוהר
תורה לשמה / מיכאל זושצ'נקו
אור יום השבת / פריסטלי - תרגום פ. גינזבורג / מ. מ
ספר האידיליות של דוד שמעונוביץ
בשולי המאורעות /משה מדזיני
פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ / מדברי השופט ד''ר ש. ד. חשין
מנורת חנוכה וגלגוליה / מ נרקיס
עמדות קרב בחורבות עתיקות
רדיו ירושלים
בהתלכדעם / דב קמחי
מלך הכתמים / יעקב רזניק
בבית הקברות בדגניה / אפרים תלמי
עתידתו של הקולנוע לאחר המלחמה
מלך למפדוזה / שמואל מ. כ| עמוד הבא