הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ספר יובל להרב הרץ / א. ב. ח
ג'ון בוינטון פריסטלי / ד''ר א. פוירשטין
הפועל תל-אביב מנצח ב''דרבי'' הת''א
עוד על תכנית בוורידג' / קוונטון הוג
הבחירות באמריקה / ד. וו. ברוגאן
שיעבודה של העתונות בגרמניה / ג. ווארבורג
המלחמה על צ'כוסלובקיה
צרפת - המפתח לאירופה / היינץ ה. פ. איילאו
עצמות המכבים שנטמנו ברומא / ד''ר יום-טוב לוינסקי
המרכז היהודי בבבל / ד''ר מיכאל הנדל
לעתידה של אירופה / ד''ר א. בנש
יהלומים שעשויים במעבדה / ד''ר לונסדייל
כיצד נמשכו החיים המוסיקליים בפאריס
סרגיי קוסוביצקי / אפרים גולדשטיין
עם הילדים מטנסדניסטריה / שולמית כצנלסון
לצון חמדו / יהודה האזרחי
מתחום אל תחום מאת יוסף ליכטנבום / נ. טמיר
בשולי המאורעות /משה מדזיני
קטע מתוך פאוסט בתורגמו של י. ל. ברוך
קואפרציה צרכנית / א. ליפשיץ
רדיו ירושלים
על ... / דב קמחי
אותיות קלילות / מאיר מוהר
עובדות לתולדות הישוב / א. י. בראוור
עתידה של התחבורה באויר / אדוו. באוייר



| עמוד הבא