הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

משהו על וולטר / אברהם יפה
לאפיו של רמברנדט / אמיל וורהארן
אנגלית ע''י הרדיו
מרוץ הלפידים של המכבים ממודיעין לת''א
הפרלמנט האנגלי / עו''ד יצחק הכהן
החייל הגרמני כפי שראיתיו / מיור מ.ד. בולי
הולנד ממלכת השלום והונגריה הפראית / נגלי פרסון
הולנד ממלכת השלום והונגריה הפראית / נגלי פרסון
דבר הליגהלמלחמה בשחפת
האי המיסתורי / א. ה. ראסמוסן
הרי יהודה / יעקב ורמן
שישים שנה לביל''ו ולגדרה / ד. קמחי
כיצד נאכיל את העולם לשובע / ר. לאו
על האמנות של ארנסט בלוך / סקוט גודבארד
עתון חי מוקדש למאקי
גונב סוסים / ארסבון קולדוול
בשולי המאורעות /משה מדזיני
לקוחותי, קטע מספרי / עו''ד ניסן רודה
תמונות מבית חרושת לזכוכית בארץ
הרדיו לאחר המלחמה / וושינגטון פוסט
רדיו ירושלים
על הרטוריקה /ו. א
בשר ודם / אדית פטאי
מה קוראים אצלנו / מ. רובינזון
טניסון / ראובן גרוסמן
..... / יעקב אורלנד
מוסוליני והיהודים / ד''ר דוד א. גרוס| עמוד הבא