הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מוריס מאיר / אפרים גולדשטיין
הקומפוזיטור גבריאל גראד / אפרים גולדשטיין
אנגלית ע''י הרדיו
צעירי המכבי דנים על עתידות תנועתם / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
מבט חטוף על אנגליה
קיומה של הדימוקרטיה השוויצרית / גונטר ריינהארדט
בריאות העם / סיר ווילסון ג'יימסון
לבטי החינוך ברוסיה המועצתית
לכשיבואו ימי השלום / ג. ב. שטרן
ערב למוסיקה אנגלית
בית המדרש לנגינה / גרשון סוויט
שכינת מאווים / מ. א. ז'ק
שכנים / יהודה בורלא
טול-סטוי / ג'ורג' אד
משפחת האדמה / משה סמילנסקי
העיר השוכנת בסלע / סומרסט-מוהם
בשולי המאורעות /משה מדזיני
פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ / מדברי השופט ד''ר ש. ד. חשין
פרקים ממחקרי הטבע של סנקא /אהרן קמינקא
הימים הללו, ספר קאריקאטורות ליוסף בס / מ. גרוס-צימרמן
רדיו ירושלים
סוציאליזם קטן / דב קמחי
אפשרויות בלתי מוגבלות לנוער / ל. סטיפאנס
יומם ולילה / מאיר מוהר
כך היתה גם אמי / אסתר איזקסון
אילן / ג. ויס קילמר
ציף שבקיר / אלפרד טניסון
בעיתאירופה המרכזית| עמוד הבא