הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

משהו על אוסקר ויילד / יעקב אורלנד
על ינתן סויפט
ארואיקה : לזכרו של אדם גדול / מיכאל רייך
החרושת האמנותית וחשיבותה / נורמן ווימר
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
בריטניה לובשת צורה חדשה
יוגוסלביה הפדרטיבית / ר. ה. מארכאס
חוצפתן של הגיניראל פראנקו / ניו סטייטסמן
מפי חיילים ארץ ישראליים באנגליה -לישוב
לקראת השלום באירופה /יאן מאסאריק
מה נעשה לגרמניה?
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
אגדת טואן / יגאל קמחי
מנעלים / מיכאל זושצ'נקו
הבן / מולך ראג' אנאד
בשולי המאורעות /משה מדזיני
הסכנות הכרוכות בברית מערבית
הקריירה של צ'רצ'יל
הצלב האדום ומייסדיו / ד''ר שלום כהן
רדיו ירושלים
מקבלי פרס ביאליק לשנת תש''ה / דב קמחי
מערב חיי / פטר אלטנברג
אגב קריאה / חיים תורן
משהו בפרוזה / מאיר מוהר
אהבתיך ארצי / משה שלגי
תפילת אביון / ליאופולד סטף
כבד יגון לבבי בי הטען / א. א. האוסמן
לו בגדי היקר / ויליאם בוטלר
שיח / מאיר מוהר| עמוד הבא