הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

רומן רולן
אגרת וולטיר לרוסו
אנגלית ע''י הרדיו
מרתון של דורנדו / דניאל בצילר
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
בריטניה וצרפת
בעית השחורים באיי הודו המערבים
אני שונא את הונגריה / הרולד ניקולסון
דעתן של הצרפתיות על זכות ההצבעה / אירן ז'וליו-קירי
המפקדה העליונה לכוחות המשלוח של הברית
לאחר השיחרור
ההתקפות על טוקיו
יאפאן מקימה גדוד מתאבדים
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
אגדת טואן / יגאל קמחי
הנערה מתחנת המלוי / בן-חמר למפון
פרקים מן הסרות הערבית החדשה / גדעון ויגרט
מכתבים למשורר צעיר / ר. מ. רילקה
חג לי היום / ש. שלום
בשולי המאורעות /משה מדזיני
מקומות היסטוריים
רדיו ירושלים
לא תפחד / דב קמחי
פרקים קטנים / דוד שמונוביץ
אגב קריאה / חיים תורן
לילותאלה / ש. שלום
שני שירים / דב חומסקי| עמוד הבא