הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

דויד לויד ג'ורג'
תערוכת היובל של יצחק פרנקל
אנגלית ע''י הרדיו
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
ה''ספיקר'' / אימפייר דיז'סט
בעיות המדיניות האנגלית לאור ההיסטוריה / פרןפ ד''ר ר. קבנר
במקום שם איראן ורוסיה נפגשות / אדמונד סטיוונס
ביקור בספרד / ספקטייטור
האם ישתמשו בפצצות עפות להתקפה על ארצות הברית
טבע הארץ במקורות / אמוץ כהן
תעודת זכויות לכל העמים
בעיות השלום העתיד בחזית הספרותית שבלונדון
דיילי טלגרף על נגינתו של יפרח נאמן בן הארץ
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
המשרת / יהודה האזרחי
חיילי ארצנו חוזרים לביתם / ג'ון הרסי
לארא המקולל / ג'ראל קרש
מאדאם קירי
בשולי המאורעות /משה מדזיני
הלינה מצטדקת בפני מנלאוס, קטע מ''בנות טרויה'' / אהרן קמינקא
תעשית חבלים בארץ
מארבע פינות העולם / ר. ט
רדיו ירושלים
חיקויים של התבלות / דב קמחי
עיונים קצרים / א' שמואלי
פרידה / רוברט בורנס
במוצאי החופש / החייל יהודה פויפר
התפתחות התעופה האזרחית במזרח התיכון
בנים לגבולם / אשר ביילין
יהדות הונגריה / ד''ר אהרן פירסט| עמוד הבא