הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

וינסנט ואן גוט במכתביו
אנגלית ע''י הרדיו
חמש שנים לאות הספורט
בעיות המדיניות האנגלית לאור ההיסטוריה / פרןפ ד''ר ר. קבנר
עבודת ילדים בגרמניה
קראקוב / מולדתה הרוחנית של פולין
ווארשה - עיר הסירנה
פוליו - ש''י עגנון
עם שחרורה של ווארשה / י. גרינבוים
ט''ו בשבט / ד''ר נחום וואהרמן
נצחון בקיסריה העברית / שמואל מ. כ.
עיונים קצרים / אפרים שמואלי
דעת הציבור ומדיניות החוץ
ואני אלך לבקש ענקים / רוי צ'פמן אנדריה
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
ספרים / מאיר מוהר
הפמוט / א'. צ'חוב
מהו כחול / ראלף ל. פין
בשולי המאורעות /משה מדזיני
מלחמה זו מלחמה אידיאולוגית היא / הרולד לאסקי
אשה וביתה / דב קמחי
פרקים ממחקרי הטבע של סנקא /אהרן קמינקא
נצחון בקסריה העברית
רדיו ירושלים
ורשה / יעקב פיכמן
מזמור שיר לבחור הזצר / מאיר מוהר
על מחזה שזכה להצלחה / ג. ב. פריטלי| עמוד הבא