הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

וויליאם באוורידג' / א. ג. גארדינר
300 שנה לאריאו פאגיטיקה של מילטון / חיים שכטר
לזכרה של אלזה לאסקר-שילר / מאיר מוהר
אנגלית ע''י הרדיו
מי הם אלופי הפועל בהאבקות?
בעיות המדיניות האנגלית לאור ההיסטוריה / פרןפ ד''ר ר. קבנר
מקומה של בולגריה בבלקאנים
הליגה למלחמה בשחפת
על הקבוצה בספרות האמריקאית / הנרי פ. אינפילד
המדבר / יוסף נדבה
עשרים שנה למכון למדע היהדות באוניברסיט העברית
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
רצח מונטגיו האריס / ק. ג. לירוייד
SALTA PRO NOBIS / ג'ון גלסוורתי
מר באנטינג / רוברט גרינווד
בשולי המאורעות /משה מדזיני
זאת היא הארץ
מוצגים בעלי תוכן יהודי בבית הנכות הבריטי / יעקב לוין
בכוח העידוד / יהודה בורלא
ממראות הארץ, עבר והווה
לעתידים של השידורים הבריטים וו. הלי
רדיו ירושלים
היסוד הרומנטי שבגשם / ג. ק. צ'סטרטון
אבן שיש / י. ליכטנבום
תפלה / מ. י. לרמונטוב
הלשון בדבור ובאכילה / א. הרשברג| עמוד הבא