הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ג'ון קיטס / מידד שיף
קלארה שומן: תולדות אהבה אחת ' מיכאל רייך
האמנות הסוכיטית בימינו
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
בעיות המדיניות האנגלית לאור ההיסטוריה / פרןפ ד''ר ר. קבנר
לתיקון מצבו של העם / אקונומיסט
התפנה הונגריה למזרח / ד''ר לנגייל
פאריס כיום
על שלוש מחברות קטנות / חיים תורן
העונש בחינוך / סידני מ. גרינברג
טריאסט או טרסט / ניו סטייטסמן
סגנון חדש בהלבשה
השראה וטכניקה /אפרים גולדשטין
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
המורה הפרטי פינטוס / אשר ברש
עץ האלה / קנט הופקינס
בשולי המאורעות /משה מדזיני
יום עם בני נהלל
רדיו ירושלים
בירושלים זו / דב קמחי
לא אדע לזמר / פרץ נוף
תפילת נעילה / רודיארד קיפלינג| עמוד הבא