הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

תפיסתו הלאומית של פרץ סמולנסקין / ש. ברימן
בעיות המדיניות האנגלית לאור ההיסטוריה / פרופ ד''ר ר. קבנר
על ועידת מפלגת העבודה
התאחדות הנשים לשווי זכויות בא''י / ד''ר חנה ברכיהו
בעית ההזדקנות / לאנסט
השתתפותם של היהודים בצבאות האומות המאוחדות / ז. ש
על התענוגות ועל השעשועים / ז'ורז' דיהאמל
בטחונן של רוסיה וצרפת
חידוש סחר-החוץ בימות השלום / פ. קסלר
זיגי וויסנברג / גרשון סוויט
עולם הסימפוניה / ד''ר פ. גרדנויץ
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
אהבת ירושלים / ש. שלום
לידת אדם / מכסים גורקי
במעלה עקרבים ליצחק למדן / מרמר
המשק בעבודתו ובגידולו
רדיו ירושלים
פרי לב ופרחי מות / מאיר מוהר
עם כל המכים / מאיר מוהר
יערות החסד / מאיר מוהר
עננה אחרונה לסופה שחלפה / אלכסי פושקין
אנחה / אלכסי פושקין
... / דב חומסקי
חיילים עברים מציגים / אריה ליפשיץ
היהודים באירופה / ניו לידר
דמות הנוער היהודי באמריקה / א. שלי
בליל זה יבכיון ויילילו בני / מ. ג.
מסביב לחומות ירושלים בליל תשעה באב / ברוך קנל
נחמו נחמו עמי / דב קמחי| עמוד הבא