הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מאגדות האיסלאם / מ. ר. כהן
אחרי מיטתה של הנרייטה סולד, ז''ל / ה. ל
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
בעיות המדיניות האנגלית לאור ההיסטוריה / פרןפ ד''ר ר. קבנר
כיצד מכינים את האליבי הגרמני הגדול
מכתב מברצלונה
חג הפורים ומנהגיו / ד''ר נחום וואהרמן
שחקן הפורים ונושא כליו / מאיר מוהר
פורים מדור לדור / ד''ר בנימין מיזלר
הולדתו של הר געש / דניאל לינהן
מחבר אל קוראיו / סט. י. ג. ארווין
שכנינו בארץ ובגבולותיה / אליהו אפשטין
המלח התוהה לעלי מחמוד טאהא / אשר גרינבלט
''יוסף המשביר'' לתומאס מאו / ש. בן-חורין
משנת אדלר (אלפרד אדלר) / י. א. זיידמן
יערות אבודים /יוהאנס ו. ינסן
הכנר הצעיר / שלמה קליין
התועלת באיחוד ארצות המערב
על שום מה נלחמים עוד הנאצים? / פריץ שטרנברג
מוצגים בעלי תוכן יהודי בבית הנכות הבריטי / יעקב לוין
צאצא, דף מסיפור / דב קמחי
גרש - פומפיאה של ארץ ישראל
רדיו ירושלים
ריפורטאז'ה ואמנות / יעקב פיכמן
אדמה / י. ליכטנבום
משירי הכפר / עלי טאהא
בקשת הדור / מוריס מטרלינק
שיר החייל / שייקה וינברג| עמוד הבא