הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

פיליפ גדאללה / א. ר. מלאכי
עוד משהו על רומן רולאן / יעקב אכסלרודן
בעיות המדיניות האנגלית לאור ההיסטוריה / פרןפ ד''ר ר. קבנר
מגן דוד אדום בארץ ישראל
חלילה לנו לאחר את המועד
משהו על המצב ביפאן
כפות הכסף / שרה גלוזמן-גרוס
צעצועי השלום / ה. ה. מאנרו
סופרי עולם / ראובן גרוסמן
מחרוזת, ראובן אלקלעי
דן השומר / ש. שלום
על הבעיות של מזרח ים התיכון
משוט בארץ מאילת לאילת
רדיו ירושלים
ניתוח בצוללת / ג'ורג' וולר
עיטורי אותיות / מאיר מוהר
הייתי בלונדון / ע. בן-עמי
... / מ. שלגי
תחנה הרוסה / דב חומסקי
התעודדות / מאיר מוהר
PROSPICE / רוברט בראונינג
אוד מאודים / אברהם ברוידס
משהו על סרטים / פ. מונק
במות חדשות זעירות בת''א / בן-ציון צאנגן| עמוד הבא