הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אשה גדולה / הרב משה אוסטרובסקי
לזכר הנרייטה סולד
בבית הנכות בצלאל בירושלים
אנגלית ע''י הרדיו
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
המבצר האחרון של הנאצים / ניו יורק טיימס מאגאזין
ווגנר - המוסיקאלי של ''מלחמתי'' להיטלר / הנרי לאנג
פרקי ספרות / דב קמחי
מאה שנה ל''עורב'' של אדגר אלין פו / יוסף נדבה
קולונל מוטליי / ה. א. בייטסי
פראנץ קפקה בעברית / פליכס וולטש
מפעל חייה של הנרייטה סולד
רדיו ירושלים
הרפוי בעזרת כירורגיה פלאסטית / א. פאולי
אמת ושקר / הימן הירושלמי
בגן העיר / י. ליכטנבום
בר-כוכבא / י. וורכליצקי
משהו על סרטים / פ. מונק
בולים ובלאות
חיילים יהודים בצבא הפולני / ס. גולדשמיט| עמוד הבא