הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
מכתב מלונדון / אליזבט באוון
האיך תקבל אנגליה את בניה השבים משדה הקרב / צבי רם
השתלשלות מעמדה של איטליה
אדמה בחזון ושיר / ישעיהו ויניצקי
כיצד לומדים נערי בריטניה ונערותיה
אירופה החדשה תקום על תלה
היפאני חייל מסוכן הוא
מכיאולי והמדיניות בזמן החדש / אפרים שמואלי
בארץ נכר / יהודה האזרחי
המלתחה / ג'ון קולייר
נשים בספרות הערבית החדשה / גדעון וירט
שיר ודמע ליהודי קרני / אברהם יפה
יחסי צרפת-איטליה
כינוס רבני ארץ ישראל
לורד גורט - אורחם של עתונאי ירושלים
מעונות לימים הבאים
רדיו ירושלים
בית העלמין בראשון לציון / מידד שיף
תיאטרון וקולנוע
תיאטרון וקולנוע / פ. מונק| עמוד הבא