הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אורד צ'ארלס וינגייט / יוסף נדבה
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
המלכה וילהלמינה / ג'ורג קריל
ליל הסדר ומנהגיו / ד''ר נחום וואהרמן
הולך ובא תור-הזהב של הטכניקה / הרמן לאו
התזמורת הא''י בפעולתו
בליל פסח / ש''י עגנון
לשם שמים / יהודה בורלא
יום אחד מאלף / מאיר מוהר
התצלח ביד גבלס שקיעת האלים שלו?
מצווים אנו לדבר איש אל רעהו / א. מק-ליש
גליון המאה של עתון העתונאים
היו נשים בישראל / ד. ח. ג'ניאו
היהודון ממצרים / ד''ר משה אלטבאואר
בבית הנכאות הלאומיבצלאל
על מכשיר הרדיו שלאחר המלחמה / מייג'ור הלוס
רדיו ירושלים
בירושלים זו / דב קמחי
מעבדות לחרות / שמעון שיינפיין
מסע-ים / אנדרי ז'יד
מאז ועד עתה / ש. שריה
החים בעד המולדת / צבי לובצקי| עמוד הבא