הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

יוסף סטאלין /ר. א. לאוטרבאך
על ז'אן ראסין ועל פדרה שלו / ד''ר ג. אלקושי
אלכסנדר גראנאך / גרשון סוויט
מה שהוריש רומן רולאן לעמו /נתן טשרנוביץ
אנגלית ע''י הרדיו
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
כולום נוכל לבדנו ליישב את האימפריה שלנו / עמנואל שינוול
ברלין, אפריל 1933 / ד''ר ו. יורגראו
הולנד-הקטנה-האמיצה
על השאלת ההנקה המשפחתית בארץ / ר. זולמזון
ראשית האביב בארץ / אמוץ כהן
שבעים וחמש שנה לבית הספר החקלאי מקוה ישראל
המסמר הארץ ישראלי לארון המתים של היטלר / שמואל סביסלוצקי
חמרים רדיואקטיבים חדשים / ד''ר אהרן קצ'לסקי
על ספר שמתאר את השמדת יהודי פולין / הרולד טריביון
לב-אב / ל. אהרליך היכלר
אי-שם לדוב חומסקי / חיים תורן
חג המסכות, קטע מפאוסט /'. ל. ברוך
ממראות המלחמה
רדיו ירושלים
''סדר'' בצרפת בימי הכיבוש האיטלקי / יוסף מילבאור
פרקים קטנים / דוד שמונוביץ
הזקנה / י.ליכטנבום
פתיחת בית-ספר דראמאתי ב''הבימה''
בר-כוכבא / פ. מונק
ווינה ויהודיה / ד''ר נ. מ. גלבר
אפירטה חוגגת / ד''ר פראנץ גולדשטיין| עמוד הבא