הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

פראנקלין ד. רוזוולט / ד''ר ו. יורגראו
דוד פרישמן / יעקב פיכמן
קוים לדמותו של מוצרט / אפרים גולדשטין
יהויכין סטוצ'בסקי / אפרים גולדשטין
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
מכתב מלונדון / אליזבט באוון
אספן-בולים מלכותי
טובה ערוגת ירק ושלוה בה / אשר הירשברג
מדבר יהודה / נ.ש
יום הים / ש. סביסלוצקי
לחגה של מקוה ישראל / שמואל סביסלוצקי
ועידת סאן-פראנציסקו / יוסף נדבה
מן ההישגים האחרונים בעולם המדע
מדע ואנושית
שופין
בקרו של ראש הועד / אשר ברש
דושינקה / ליאוניד סובולייב
הדי השבוע / דניאל שר
הסופר וחובתו בשאלות השעה / ט. ס. אליוט
המדיניות בעולם / משה מדזיני
מוצגים בעלי תוכן יהודי בבית הנכות הבריטי / יעקב לוין
פלוגות הסעד של הישוב יצאו ליוון / גרשון סוויט
ממראותמקוה ישראל
רדיו ירושלים
אסיר / א. ס. פושקין
קבקז / מ. י. לרמנטוב
תערוכת בולים
ווינה ויהודיה / ד''ר נ. מ. גלבר| עמוד הבא