הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הלל צייטלין / יצחק גולדשלג
מתבודד מסכן / לודוויג מארכוזה
אמנות שימושית בבית הנכות בצלאל / פ. מונק
מגרשי גוגנהיימר-הדסה למשק בא''י / ברוך בן-ישי
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
ה''הייד פארק'' של לונדון
איטליה בחבלי היקצה
קציר העומר וספירת העומר / ד''ר נחום וואהרמן
כיצד ישפיע קץ המלחמה על משק ארצנו
פצצות -זמן מתחת לאירופה
על ''הדסה'' באמריקה ועל תכניותיה בארץ ישראל / חיים יאסקי
התנ''ך במוסיקה / ד'''ר ה. לייכטנטריט
קנטטה לשבת / מ. סטרומינסקי
מוסיקה בבית / אריה זקס
תולדות הספר העברי / א. מ. הברמן
פטר שלומיאל מצא צל / יהודה יערי
הדי השבוע / דניאל שר
המאבק בהתקדמותו / נורמן אנג'ל
מצבות זכרון מתקופת התנ''ך / יעקב לוין
פעולות-הנופש של ועדת גוגנהימר-הדסה
כיצד מקיימים את הבטחון במדבריות הנגב
רדיו ירושלים
תפוחים / דב קמחי
במרכז לחדשות וקריאה בת''א / שמעון סאמט
בקולנוע / פ. מ| עמוד הבא