הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הרב משה אביגדור עמיאל, ז''ל / א. מ. גנחובסקי
אלכסנדר ופריק / עליזה יעקב לוינזון
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
מכתב מלונדון
ברלין / פראנסיס סטונור
משטרת הישובים העבריים
עם החי''ל באיטליה / תד. ר. לוריה
המלקוש / אמוץ כהן
יום הים ברדיו ירושלים
עשרים שנות האוניברסיטה העברית / י. אורלנד
מכיאולי והמדיניות בזמן החדש / אפרים שמואלי
מיידאניק- תחנת המות ל-2 מיליון נפש / שמואל סביסלוצקי
שתי עדויות-זועה / ג. א
מה ראה המשורר / קארל צ'אפק
כ''ד שעות מחייה של אשה לסיפן צווייג / מ. רובינזון
הדי השבוע / דניאל שר
עם אנשי משטרת הישובים העבריים
רדיו ירושלים
ל''ג בעומר במירון / ש. י. עגנון
הקשיבה נא, בני... / י. ל. לארנד
יערות בראשית / אדם מיצקביץ
חופש הדיבור על פני מסך הקולנוע| עמוד הבא