הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

רודנים / ד''ר ו. יורגראו
וינסטון צ'רצ'יל אדריכל הנצחון / סרז' יונס
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
מרכז של בריאות בלונדון
השומרונים וזבח חג הפסח שלהם / דניאל
ילדי המחר מאת הברונית בודברג
בית איירוה
כיבוש מאנדליי
שורה של סופרים /דב קמחי
מסה על כתיבת מכתבים / ו. ס. פריצ'ט
עצים נטעתי ( I PLANTED TREES) / חיים שכטר
חזיון הרצל / פרופ' יוסף פטאי
סקירת ספרים / חיים תורן
הדי השבוע / דניאל שר
עם השומרונים בחגם על הר גריזים
רדיו ירושלים
היהודי הנצחי / ג'ון גלסוורתי
. / משה שלגי
על ידי ימיני / יעקב אורלנד
ההצלבה בצמחים / ד''ר פ.ט. טומס
התיאטראות שלנו בסימן החג והיובלות / ש. ס
תיאטרון וקולנוע / פ. מונק| עמוד הבא