הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

תחרויות האליפות לזכר הבריגאדיר קיש
על תכנית בית הנבחרים החדש
השושנה המתוקנת לחג השבועות / ד''ר יום-טוב לוינסקי
חג הבכורים / ד''ר נחום וואהרמן
החי''ל
המלחמה עוד לא חלפה / כר. הולם
לא ימלטו פושעי המלחמה הנאצים
ובינתים נמשכת המלחמה במזרח
מגילת רות / ד''ר אהרן קמינקא
שורה של סופרים / דב קמחי
פרשת גיטו וורשה
קונראד ולנרוד לאדם מיצקיביץ תרגום שלמה סוקולסקי / ג. אלקושי
הדי השבוע / דניאל שר
ממראות ירושלים ביום הנצחון באירופה
כך נכנעה גרמניה
רדיו ירושלים
מעשה בצדיק ורשע / מאיר מוהר
הדקל / יחיאל מר
אשרי יודע סוד הליכה / מאיר מוהר
פדרה לראסין / פ. מונק| עמוד הבא