הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

סמאטס: איש הצבא, איש המדינה ואיש הרוח / הרי לוין
100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
המלחמה נגד הארבה במזרח התיכון / ר. ה. סטיבנס
הנשיא החדש של ארצות הברית
רוחה של צרפת / קיי בויל
תולעים תפיליות באדם
טבריה עיר העבר והעתיד
שיעורי הדרכה בירושלים
לקראת כיתורה של יפאן
זיגי וויסנברג מנגן עם התזמורת הא''י
מכיאולי והמדיניות בזמן החדש / אפרים שמואלי
ספרים על י. ח. ברנר / ג. א
הדי השבוע / דניאל שר
פושעי המלחמה לפני כס המשפט / מ.ג
ממראות הר סיני וסביבתו
מלחמה באויב ובטבע בדרום מזרח אסיה
רדיו ירושלים
שתי רשימות / ש. שלום
על הסוציולוגיה הזעירה של האוטובוס / פליכס וולטש
רשימות קטנות (על התרגום) / יעקב פיכמן
משה למיכל אנג'לו / נח שטרן
אילנה / אשר הרשברג| עמוד הבא