הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

קויזלינג / ד''ר ו. יורגראו
אדוין סאמואל לקראת תפקידו החדש / יוסך נדבה
תומאס מאן / מיכאל רייך
ביקור מוצלח של מכבי קהיר בת''א
ארץ השמש של חצות הלילה
סקוטים בקבוצה / משה ברקאו
טראקטור-כיס / אנג'ניר
האפשר למנוע משבר כלכלי? / ר. זולמזל
פני העולם לאחר המלחמה
ארבע שנים בשבי הגרמני / שמואל סביסלוצקי
מכתב מסיפור / יגאל קמחי
מסיפורי ביירנסטיירנה ביירנסון / המעפיל
הפרוה /היאלמאר זדרברג
הדי השבוע / דניאל שר
העתונות הבריטית / ג. ס. פיט
משוט בנורבגיה, ארץ אלפי האיים
רדיו ירושלים
שיחה עם ז. שניאור בניו יורק
ערגתי אליך / צבי קרול
עתה נעורים הגלים הקטנים / סיגביורו אובסטפלד

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא