הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מפעל קיש וערכו / אלכס אלכסנדרוביץ
צ'קוסלובקיה החדשה / י. נובאק
צ'כוסלובקיה בשיחרורה / מאכס בראד
כיצד התכוננה לשחרור הממשלה הצ'קוסלובקית / הוברט ריפקה
הינהוחסדה של צרפת / רוברט ספייט
בינינו לבין עצמנו
הונח המסד: יוקמו הטפחות- קרן היסוד
ספורט / יהודה האזרחי
על ספרותה של צ'כיה / ג. רוזנברג
תרגום התורה ללשון הצ'כית / הרב ד''ר זיכר
הדי השבוע / דניאל שר
פרקים מספר על אנגליה / קארל צ'אפק
צ'כוסלובקיה
רדיו ירושלים
אי-ביתי? אי? ההמנון הצצ'כי
ארבעה שירים / דב תומסקי
פדרה לראסין / פ. מונק
רוסיה בעיניה של צלמניה אנגלו-סכסית
למי צילצלו הפעמונים / פ. מונק
קהילת פראג הוותיקה / יהודה דומיניץ| עמוד הבא