הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

תומאס מאן / ד''ר ו. יורגראו
אמנות אנגלית בהווה / פ. שיף
ביקור הפועל בקפריסין
כיצד בוחר העם הבריטי את נבחריו לבית הנבחרים / מיכאל סטוארט
מרשימותיו של גורקי מראשית המהפכה
השטח של ברית המועצות - לייף
בינינו לבין עצמנו
המלחמה באויר / צרלס י. רולן
עשר שנות נסיון חינוכי
הוראת תולדות המדע בביה''ס התיכון / מ. שפירא
פני העולם לאחר המלחמה / פרופ' ש. ה. ברגמן
מעשה במנהיג רשע ובאומה רשעית / יצחק נבון
משהו על הספרות הרוסית החדשה / ג. רוזנברג
הדי השבוע / דניאל שר
עם סיום ועידת סאן-פראנציסקו / ג. ס. פיט
על אירגון החיים - איך לאכול בארץ ישראל / עלי-גפן ממולאים
הנסיך המגורש / בוריס פילניאק
ברית המועצות
פינת המאזין / ר. סוקולובסקי
רדיו ירושלים
גחלילית / י. ד. קמזון
קינת בן אביו / ש. בס
על חזה צוק-סלע / מ. י. לרמונטיב
הסרט הרוסי / פ. מונק| עמוד הבא