הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מארק טוויין בפאריס / תיאודור הרצל
קסם אישיותו של ביאליק / יעקב פיכמו
הגאון / מאיר מוהר
ברליוז / מיכאל רייך
לזכרו של אליהו גולומב, ז''ל
אמנות אנגלית בהווה / פ. שיף
תחרויות אליפות הפועל באתלטיקה קלה
כיצד נבחר בית הנבחרים הבריטי / ר. סולמזן
בינינו לבין עצמנו
לכ' תמוז / ד. קמחי
שידור מחדר הרצל
במי מעבר אלו / ד''ר ו. יורגראו
מדברי ביאליק שבעל-פה
פני תל-אביב לנמל עמוק-המים / ש. סביסלוצקי
פינוי הדרך / ג'ראלד קרש
הדי השבוע / דניאל שר
ליד הראי - במעגלי תזונה- על דא ועל הא -עציצים ופרחים
נוה איתן אשר בעמק בית-שאן
הרדיו בעולם
רדיו ירושלים
שיר המלים הפשוטות / מאיר מוהר
גם הסרט כוחו מוגבל / פ. מונק| עמוד הבא