הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

השחיה במרכז עונת הספורט בארצנו
שיקום מערכת היעור בבריטניה / ארתור גונט
אנגליה הדרומית - בית היוצר למסורת האנגלית ולהיסטוריה שלה / סיר ארנסט בארקר
קול החופש מלונדון
פולין ארץ הנעדרים / ו. ה. לורנס
בינינו לבין עצמנו
שידור עברי ראשון מחיפה
חינוך מחדש מהו? / ד''ר ו. יורגראו
נגינת הבינים / קארל סלומון
על סף המות למדו היהודים תורה / ד''ר יצחק לוין
החייט היהודי / ג'ון ווארד
תרגומי מילטון בעברית / ג. א
הדי השבוע / דניאל שר
במעגלי תזונה - נקוי כתמים - נימוסי שולחן
הכפר האנגלי
קול החופש מלונדון / טונגי לין
רדיו ירושלים
רומנטיקה / ג'ון גלסוורתי
דמומות תהיינה המחנות היום / וולט וויטמן
צלמות / לורד ביירון
מילטון על הלשון העברית
תערוכת האופנה / תחיה הירשברג
נדחי ישראל / לייב יפה| עמוד הבא