הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הכדורגל סיים את עונתו
ביולי - חגה הלומי של צרפת
בינינו לבין עצמנו
גנים בתל-אביב וברמת-גן / אריה גלבלום
שלושים שנה לגדוד העברי בגאליפולי / ד''ר ר. כצנלסון
משהו על האפיקה של התנ''ך / יעקב פיכמן
גרסיה / עזרא מנחם
משולחן הספרים
הדי השבוע / דניאל שר
לאחר ועידת סאן-פראנציסקו / ד''ר ר. וולטש
במעגלי תזונה - תערוכת האופנה הא''י בתורכיה - פרקים בהלכות תקציב
בגני תל-אביבוסביבותיה
רדיו ירושלים
שירים מאי-שם / ש. בס
בקור בכפר עציון / מאיר מוהר
אש ומים / נפתלי הרץ אימבר
בתיאטרון ובאמנות / פ. מונק
היהלומים בתעשיה, מלאכתם של מומחים מבין הפליטים בבריטניה| עמוד הבא